HMS

Detektywistyka

Detektyw dla biznesu

W ramach wywiadu gospodarczego zbieramy informacje dotyczące majątku, zdolności płatniczych oraz wiarygodności w stosunkach gospodarczych osób i jednostek organizacyjnych.

 

 • potwierdzenie danych rejestrowych wskazanego podmiotu
 • ustalenie aktualnych danych teleadresowych
 • ustalenie danych osobowych zarządu firmy
 • ustalenie danych majątkowych i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • weryfikacja przedstawionych dokumentów
 • zasięganie informacji w Krajowym Rejestrze Dłużników
 • sporządzanie dokumentacji fotograficznej bądź video
 • sprawdzanie stanu zatrudnienia z okresu ostatnich kilku lat.

Agencja nasza zajmuje się również zbieraniem informacji dotyczących
bezprawnego wykorzystywania w działalności gospodarczej nazw handlowych oraz znaków towarowych.

 • naśladownictwo produktów
 • nieuczciwa lub zakazana reklama
 • naruszenie tajemnicy firmy
 • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy.

W ofercie naszych działań detektywistycznych dla biznesu znajdą Państwo poszukiwanie mienia.


W ramach poszukiwań mienia wykonujemy między innymi:

 • poszukiwania przedmiotów leasingu i kredytów
 • poszukiwania ukrytego majątku dłużnika dla celów postępowań egzekucyjnych
 • zbieramy informacje w sprawie, której toczy się postępowanie karne, postępowanie w
      sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.


Nasi detektywi pomogą również w poszukiwaniu dłużników.

Oferta naszych usług dla biznesu to także prowadzenie kompleksowych śledztw
w zakresie przestępstw dokonanych na szkodę firm.

Do zakresu naszych działań należy:

 • ujawnianie kradzieży paliw
 • ujawnianie kradzieży wewnątrz firm
 • weryfikacja uczciwości zatrudnionego pracownika
 • kontrola podwykonawców

Czytaj więcej