HMS

Oferta

 

 • Budowa i serwis infrastruktury ziemnej
   
  • Projektowanie sieci
  • Kanalizacja teletechniczna
  • Rurociągi światłowodowe
  • Kable energetyczne
  • Przeciski
  • Przewierty sterowane
    
 • Technika światłowodowa
   
  • Spawanie światłowodów
  • Mikrokable
  • Mikrokanalizacje
  • Pomiary teletransmisyjne
    
 • Systemy Bezpieczeństwa
   
  • Monitoring CCTV
  • Systemy alarmowe
  • Kontrola dostępu
  • Systemy PPOŻ
    
 • Budowa i serwis sieci strukturalnych
   
  • Okablowanie strukturalne
  • Elektryka i energetyka
    
 • Dom inteligentny
 • Wycinki zadrzewień i zakrzaczeń pod liniami energetycznymi
   
 • Wycinki zakrzaczeń i zadrzewień pod nowe inwestycje

 • Produkcja pelletu
   
 • Wykaszanie traw i zakrzaczeń na podstacjach i rozdzielniach energetycznych
   
 • Przywracanie zakrzaczonych i zadrzewionych terenów do pełnej kultury rolnej
   
 • Utrzymanie terenów zielonych
   
 • Wycinka drzew i zakrzaczeń na wałach rzecznych, zbiornikach suchych i w międzywalu
   
 • Wycinka drzew i zakrzaczeń wzdłuż ciągów komunikacyjnych
   
 • Przycinanie pielęgnacyjne
   
 • Obsługa długoletnich plantacji wierzby energetycznej nawet do 25cm średnicy

 • Obsługa plantacji topoli energetycznej
   
 • Likwidacja sadów i plantacji owocowych
   
 • Likwidacja upraw drzew i krzewów ozdobnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
 

 
Czytaj więcej